Få omdannet dine erfaringer og kompetencer til jobskabelse

15 juni 2021
Anders Lundtang Hansen

Med jobskabelse taler man om, at man har fat i seniorborgere og andre, der har været på arbejdsmarkedet længe, hvor de så af gode grunde har erfaringer og kompetencer til at begå sig sådan et sted.

Men der sker jo også en udvikling i samfundet, hvor der stilles andre krav til, hvad man skal kunne som medarbejder, og man udfaser måske nogle specifikke erfaringer med noget udstyr, hvor der så kommer andet til.

Det er klart, at det er godt, at man kan have erfaringen fra de unge, der er mere modtagelige for nye ting og kommer nyuddannede til jobmarkedet, mens man har de erfarne personer, der kan oplære de unge i, hvordan man gør tingene, hvor de så kan lære noget nyt af de unge kræfter.

Men langsomt oplever man så måske også, at man sakker bagud i at kunne følge med, hvilket kan genere en, hvis man nu gerne vil blive på jobmarkedet.

Med jobskabelse er du IKKE færdig på arbejdsmarkedet

Det svære kan især komme, hvis man så bliver fyret, og man gerne vil søge et nyt job, men man ved så også, er man ikke har lige så mange år igen, som de unge mennesker har, der er nemmere at forme, hvorfor man måske bliver mindre attraktiv at ansætte i en potentiel arbejdsgivers øjne.

Man har ikke overskud til at starte helt forfra og tage en hel ny uddannelse, men måske skal man tage nogle kurser, aftenskoler, fag eller andet, hvor man kan få ny viden og erfaring til sig.

Man skal måske oplæres i nyt udstyr, som man nu har tid til, hvor man er mellem jobs.

Endelig kan det være, man skal have fat i nogle, der kan se på, hvad man kan, og hvordan man kan omsætte det til brug på en ny måde, så man bliver værd at ansætte.

Flere Nyheder