Få hjælp på et misbrugscenter

17 november 2021
Lotte Hindsberg

advertorial

Der er flere måder at få hjælp på et misbrugscenter og det henvender sig til mange forskellige grupper. Både til misbrugeren men også til familien. Er du som familie i tvivl om hvordan du bedst kan hjælpe eller har du selv brug for hjælp som følge af et misbrug, så er der hjælp at få som pårørende på et misbrugscenter. 

Har du brug for at få klarlagt om du har et misbrugsproblem, kan du anonymt få råd og vejledning på et behandlingssted. Det kunne f.eks. være https://behandlingscenter-stien.dk. Har du efter en samtale fundet ud af at du har bruge for mere hjælp end hvad en samtale kunne klare kan du vælge at gå i behandling på stedet.

image

Individuelle behandlingsforløb

En behandling for et misbrug tager udgangspunkt i dig og dit misbrug. I nogle tilfælde er det nødvendigt at blive indlagt til afrusning. Det sker som regel ved et meget voldsomt misbrug, hvor kroppen gradvis skal afvendes for ikke at gå i chok.

I mange tilfælde er en indlæggelse ikke nødvendig og man kan nøjes at gå i behandling og så bo hjemme. Det har den fordel at man forsat kan passe sit arbejde eller skole. 

Når behandlingen er slut vil du have fået nogle værktøjer med som vil hjælpe dig med at klare dagligdagen og de udfordringer den byder på uden at skulle ty til alkohol, stoffer eller lign. 

Samtidig vil det være muligt forsat at være tilknyttet behandlingsstedet, det kaldes populært efterværn. Det er med til at sikre at du ikke vender tilbage til gamle vaner og venner, men forsat kan få støtte og hjælp hvis det er nødvendigt. Ensomhed og kedsomhed kan få mange til at vende tilbage til tidligere misbrug. Det er derfor vigtigt at tilværelsen bliver fyldt ud med andre aktiviteter og hvis muligt genoptager forbindelsen med gamle venner og familie.

Flere Nyheder